Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Xem thêm 1 vài biện pháp công nghệ cơ bản để tái canh cà phê

khoảng trống cà phê của Việt Nam hiện tại mang khoảng 500.000 ha. Trong đấy 95% là cà phê vối, số còn lại là cà phê chè. đặc điểm nổi bật của cà phê Việt Nam là mang năng suất vô cùng cao đứng ở vị trí bậc nhất của thế giới.
{bây giờ|hiện nay|hiện tại|ngày nay} {có|mang|sở hữu|với} khoảng 25% {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} cà phê của Việt Nam đã trồng trên 20 năm. {đa dạng|nhiều|phổ biến|rộng rãi} {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} đã già cỗi, năng suất {không|ko} cao, đã bước vào {công đoạn|giai đoạn|quá trình} {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} trồng tái canh hoặc chuyển sang chu kỳ 2, nghĩa là {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} cưa đốn phục hồi. Dựa vào {các|một số|một vài|những|vài} tiêu chí nào để quyết định {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu} vườn cây nào {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} trồng tái canh hay chỉ cưa đốn phục hồi? đây là {1|một} bài toán kinh tế để thực hiện {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} {có|mang|sở hữu|với} hiệu quả {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {có|mang|sở hữu|với} sự tính toán đúng cho {phù hợp|thích hợp|ưa thích|ưng ý|yêu thích} để {giảm thiểu|hạn chế|tránh} {các|một số|một vài|những|vài} tổn thất {có|mang|sở hữu|với} thể xảy ra ở trong thực tiễn {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất}.

Trong bài báo này chỉ xin được nêu đề xuất {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} cơ bản để tái canh cà phê nhằm {giảm thiểu|hạn chế|tránh} được {các|một số|một vài|những|vài} hậu quả và tổn thất sau {khi|lúc} đã tái canh.

Thực tế đã được chứng minh trong thực tiễn {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} cà phê ở Đắk Lắk: {các|một số|một vài|những|vài} {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} cà phê đã già cỗi hoặc bị sâu bệnh hại đã hủy đi để trồng lại. {các|một số|một vài|những|vài} {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} này {bởi vì|do|lý {bởi vì|do|lý do là|nguyên do là|nguyên nhân là|vì} là|nguyên {bởi vì|do|lý do là|nguyên do là|nguyên nhân là|vì} là|nguyên nhân là|vì} {không|ko} được luân canh {có|mang|sở hữu|với} {các|một số|một vài|những|vài} cây trồng khác mà sau {khi|lúc} nhổ cây cày bừa {làm|thiết kế|xây dựng} đất lại đem trồng mới cà phê ngay. Hậu quả là {các|một số|một vài|những|vài} {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} này {khi|lúc} bước sang năm {đồ vật|thiết bị|thứ|trang bị|vật dụng} 2 thì đã {có|mang|sở hữu|với} {các|một số|một vài|những|vài} cây vàng héo rồi chết, sang năm {đồ vật|thiết bị|thứ|trang bị|vật dụng} 3 tỷ lệ cây chết {nâng cao|tăng} lên và cuối {cộng|cùng} {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} hủy cà vườn cây. {các|một số|một vài|những|vài} vườn cây chỉ hủy bỏ {các|một số|một vài|những|vài} cây xấu, bị sâu bệnh đem trồng cây con cà phê ngay nhưng sau từ 2 {đến|tới} 3 năm {các|một số|một vài|những|vài} cây trồng lại này cũng già cỗi, vàng héo rồi chết.

Tại sao lại {có|mang|sở hữu|với} tình trạng như vậy?

Theo kết quả của {các|một số|một vài|những|vài} công trình nghiên cứu cho thấy rằng: Trong vườn cà phê thường {có|mang|sở hữu|với} {các|một số|một vài|những|vài} sâu bệnh gây hại cho bộ rễ cà phê như {các|một số|một vài|những|vài} {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu} nấm và tuyến trùng. {khi|lúc} cây cà phê đã {lớn|to}, {có|mang|sở hữu|với} bộ rễ khỏe và phân bố rộng, {đa dạng|nhiều|phổ biến|rộng rãi} tầng ở trong đất {bởi thế|bởi vậy|do đó|do vậy|vì thế|vì vậy} nấm bệnh {không|ko} hủy hoại được bộ rễ của cây cà phê. Nhưng {khi|lúc} trồng tái canh thì bộ rễ của cây con ở năm trồng mới hay ở 2 năm kiến thiết cơ bản thì nấm bệnh còn lại ở trong đất sẽ tập trung tấn công xâm nhập vào phá hủy bộ rễ còn nhỏ bé, yếu ớt của cây cà phê từ phần rễ đuôi chuột trở lên {khiến|khiến cho|làm|làm cho} cây bị héo, vàng rồi chết {1|một} {bí quyết|cách|mẹo|phương pháp} nhanh chóng.

{bởi thế|bởi vậy|do đó|do vậy|vì thế|vì vậy} {các|một số|một vài|những|vài} nguyên tắc {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} và việc {làm|thiết kế|xây dựng} {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} thực hiện {khi|lúc} tái canh cà phê là:

{1|một}. {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} cà phê tái canh phải:Sau {khi|lúc} nhổ bỏ cây, cày bừa, rà rễ, lượm rễ đem đi đốt và trồng luân canh {có|mang|sở hữu|với} cây trồng khác (cây lương thực, cây thực phẩm) ít nhất là 3 năm. Trong thời gian này sẽ {không|ko} còn cây ký chủ để ký sinh {bởi thế|bởi vậy|do đó|do vậy|vì thế|vì vậy} nấm bệnh và tuyến trùng {không|ko} còn {có|mang|sở hữu|với} điều kiện để sinh sống tồn tại nữa. Sau 3 năm mới được trồng mới lại cà phê thì mới an toàn. đây là điều kiện {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} để {giảm thiểu|hạn chế|tránh} hậu quả là {các|một số|một vài|những|vài} vườn cây cà phê trồng mới lại sẽ bị chết, {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} thanh lý {bởi vì|do|lý {bởi vì|do|lý do là|nguyên do là|nguyên nhân là|vì} là|nguyên {bởi vì|do|lý do là|nguyên do là|nguyên nhân là|vì} là|nguyên nhân là|vì} {không|ko} {có|mang|sở hữu|với} đủ thời gian luân canh để {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu} trừ nấm bệnh còn tồn tại ở trong đất trồng.
>>> Mời {bạn|các bạn|khách hàng|mọi người|người dùng|người mua|quý khách|tất cả mọi người} xem thêm: {máy xay cà phê 600n|máy xay cà phê mini 600n|may xay ca phe 600n|máy xay cafe 600n}

2. {chọn|tìm} cây giống tốt:

{bây giờ|hiện nay|hiện tại|ngày nay} Viện {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã {có|mang|sở hữu|với} bộ giống {cao cấp|tốt} từ vật liệu {dùng|sử dụng|tiêu dùng} để ghép hoặc cây ghép, hạt giống đa {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu}. {các|một số|một vài|những|vài} giống mới này đã được cơ quan chức năng nhà nước công nhận. Chúng {có|mang|sở hữu|với} {các|một số|một vài|những|vài} đặc tính {cao cấp|tốt} là: năng suất cao, hạt {lớn|to}, kháng bệnh, kháng hạn. {không|ko} {mua|sắm} cây giống ở {các|một số|một vài|những|vài} {cửa hàng|địa chỉ|liên hệ|nhà hàng|shop} {không|ko} đáng {sự kiện|thông tin|tin|tin tức} cậy bán trôi nổi trên thị trường.

3. {khi|lúc} trồng mới bắt {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {có|mang|sở hữu|với} phân lân và phân hữu cơ để bón lót:

{dùng|sử dụng|tiêu dùng} phân lân nung chảy 0,5 kg cho {1|một} hố. Trộn lẫn {có|mang|sở hữu|với} phân chuồng, phân sinh hóa hữu cơ, phân vi sinh. {khi|lúc} đặt bầu đất vào hố {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} rải 20gam thuốc Mocap để diệt trừ tuyến trùng vào {bên cạnh|kế bên|quanh đó|xung quanh} bầu đất trước {khi|lúc} lấp đất. Vào mùa khô nơi {có|mang|sở hữu|với} mối {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {dùng|sử dụng|tiêu dùng} 10gam Basudin rải vào {bên cạnh|kế bên|quanh đó|xung quanh} giáp {có|mang|sở hữu|với} gốc cây con để diệt mối.

4. {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} tôn trọng {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} tối thiểu như:

đánh ổ gà, tủ gốc giữ ẩm và {có|mang|sở hữu|với} tấm liếp che chắn ở phía Tây hoặc che túp. {chất lượng|đảm bảo|uy tín} cho tỷ lệ cây sống cao ở năm trồng mới nhằm tạo sự đồng đều cho vườn cây ở {các|một số|một vài|những|vài} năm {buôn bán|kinh doanh|marketing}.
>>> Chúng tôi cung cấp: {máy xay cafe bằng tay|máy xay cà phê bằng tay|máy xay cafe bằng tay giá rẻ|máy xay cafe cầm tay|máy xay ca phe tay|máy xay cafe tay|may xay cafe bang tay|may xay cafe cam tay|may xay cafe tay}

5. Sau {khi|lúc} trồng mới:

Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} trồng cây che bóng tạm thời, trồng cây trồng xen để che phủ, bảo vệ và cải tạo đất. đây là biện pháp {cực kỳ|rất|siêu|vô cùng} quan trọng để cải thiện độ phì và tính chất lý hóa của đất sau {1|một} chu kỳ {buôn bán|kinh doanh|marketing} dài, lấy nguyên liệu để tủ gốc, ép xanh {làm|thiết kế|xây dựng} {nâng cao|tăng} lượng chất hữu cơ, mùn cho đất. {giả dụ|nếu|trường hợp|ví như} chưa {có|mang|sở hữu|với} cây che bóng thì trồng cây bóng mát. {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {dùng|sử dụng|tiêu dùng} cây keo dậu (Leucaena Leucocephala) ta thường gọi là cây keo dậu Cuba {có|mang|sở hữu|với} khoảng {bí quyết|cách|mẹo|phương pháp} 6 x 12m, {khi|lúc} cà phê bước vào {công đoạn|giai đoạn|quá trình} {buôn bán|kinh doanh|marketing} sẽ tỉa bỏ bớt chỉ còn giữ lại khoảng {bí quyết|cách|mẹo|phương pháp} 12 x 12m. Cây bóng mát {có|mang|sở hữu|với} tác dụng điều hòa hệ tiểu sinh thái cho vườn cây. Bổ sung lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng cho đất.

6. {có|mang|sở hữu|với} chế độ bón phân {hoàn hảo|hợp lý|logic|lý tưởng|thông minh|tối ưu|tuyệt vời|xuất sắc}, khoa học:

Coi trọng {bậc nhất|hàng đầu} là bón phân hữu cơ và {dùng|sử dụng|tiêu dùng} {cao cấp|tốt} {các|một số|một vài|những|vài} tàn dư thực vật để {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} chất hữu cơ cho đất. Bón phân hóa học đúng tỷ lệ và liều lượng. {không|ko} lạm dụng {dùng|sử dụng|tiêu dùng} phân hóa học bón {có|mang|sở hữu|với} liều cao và liên tục trong {đa dạng|nhiều|phổ biến|rộng rãi} năm nhưng lại thiếu bón phân hữu cơ. Hậu quả là {khiến|khiến cho|làm|làm cho} đất thoái hóa, tạo điều kiện cho {các|một số|một vài|những|vài} vi sinh vật {có|mang|sở hữu|với} hại {lớn mạnh|phát triển|tăng trưởng|vững mạnh} và dẫn {đến|tới} hậu quả là {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} {không|ko} bền vững. {giả dụ|nếu|trường hợp|ví như} thiếu phân chuồng, phân rác thì {dùng|sử dụng|tiêu dùng} {các|một số|một vài|những|vài} {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu} phân đã {có|mang|sở hữu|với} tín nhiệm trên thị trường như sinh hóa hữu cơ, hữu cơ vi sinh, phân phun lá…
Kết quả của {đa dạng|nhiều|phổ biến|rộng rãi} công trình nghiên cứu đã chỉ ra: để đạt năng suất cà phê 3 tấn nhân/ha thì tỷ lệ NPK là 3:1:3 và lượng {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {dùng|sử dụng|tiêu dùng} là: 300 – 350kg N, 90 – 120kg P và 300 – 350kg K (tính nguyên chất). {dùng|sử dụng|tiêu dùng} phân bón hữu cơ sẽ {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} ra sản phẩm cà phê sạch và {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} bền vững.
>>> Sản phẩm uy tín:

7. {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} chăm sóc thông thường như:

Chiều cao hãm ngọn, sửa cành tạo hình, cắt, vặn chồi vượt, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} thực hiện nghiêm túc như quy trình {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} đã hướng dẫn.

8. {buôn bán|kinh doanh|marketing} tổng hợp trên lô trồng cà phê:

Trồng xen {các|một số|một vài|những|vài} cây ăn quả {có|mang|sở hữu|với} giá trị, {có|mang|sở hữu|với} đầu ra {cao cấp|tốt}. Cho hồ tiêu leo lên cây bóng mát và {các|một số|một vài|những|vài} cây chắn gió ở {bên cạnh|kế bên|quanh đó|xung quanh} bờ lô cũng là biện pháp {nâng cao|tăng} thêm hiệu quả kinh tế của {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} và tạo ra tiểu khí hậu {có|mang|sở hữu|với} lợi cho lô cà phê, góp phần vào {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} bền vững (mô hình trồng tiêu trong vườn cà phê ở {công ty|doanh nghiệp} Thắng Lợi và ở huyện Cư Mgar {có|mang|sở hữu|với} kết quả {cực kỳ|rất|siêu|vô cùng} {cao cấp|tốt} {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} được áp dụng mở rộng).

Chúng ta đã biết hậu quả của biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} tái canh cà phê {giả dụ|nếu|trường hợp|ví như} {không|ko} tuân thủ theo {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} cơ bản như đã nêu ở trên thì điều này tất yếu sẽ xảy ra là đưa lại {các|một số|một vài|những|vài} thiệt hại {lớn|to} {lớn|to} cho {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} mà chúng ta {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} hứng chịu. {ấy|đấy|đó} là điều cảnh báo {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} biết và chủ động phòng {giảm thiểu|hạn chế|tránh}. để thực hiện tái canh cà phê nhằm đưa lại hiệu quả bền vững thì {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} áp dụng đồng bộ {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} như trong quy trình mà Bộ nông nghiệp đã ban hành. {có|mang|sở hữu|với} như vậy chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ vững vị thế số 2 của Việt Nam trên thương trường cà phê Quốc tế.
>>> {có|mang|sở hữu|với} thể {bạn|các bạn|khách hàng|mọi người|người dùng|người mua|quý khách|tất cả mọi người} quan tâm: {ca đánh sữa|ca đánh sữa inoxca đánh sữa inox|ca danh sua}